ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την διατήρηση του περιβλήματος του παλαιού κινηματογράφου ‘Σινέ Κεραμικός’ (λόγω διατηρητέου κτιρίου) και την αναπροσαρμογή του εσωτερικού χώρου σε κέντρο αναψυχής με θεατρική σκηνή και εστιατόριο , καθώς προσθήκη συνεδριακού κέντρου στον όροφο.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη για το σχολικό συγκρότημα ‘Εκπαιδευτική Αναγέννηση’ με τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης συνολικής επιφάνειας 3.044,76μ² και δύο υπόγεια σε οικόπεδο 10 στρεμμάτων