Μεγάλη προσφορά στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών

Η GACE ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ σας προσφέρει έκπτωση 50% στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών μέχρι την Πρωτοχρονιά, στις νόμιμες αμοιβές.

Μεγάλη προσφορά στις μελέτες στατικής επάρκειας απο 2 euro/m2 συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμίων