Η εταιρεία μας στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών που προσφέρει αναζητά Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, με μελετητικά πτυχία Β΄τάξης και άνω για κοινοπραξία και συμμετοχή σε δημόσια μελετητικά έργα.

Ειδικότερα μας ενδιαφέρει

Μελετητικά A,Β,Γ,Δ στην κατηγορία 8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).

Μελετητικά A,Β,Γ,Δ στην κατηγορία 9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

Μελετητικά Γ,Δ στην κατηγορία   6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων.

Μελετητικά Γ,Δ στην κατηγορία    7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).

Μελετητικά A,Β, Γ,Δ στην κατηγορία 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τηλ. 2108056390 και email : [email protected]