Νέα Μελέτη Στατικής Επάρκειας

IMG_0907_1

Το γραφείο μας ανέλαβε μία ακόμα μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού κτιρίου απο πέτρα η οποία θα εξετασθεί με τον ευροκώδικα 8 μέρος 3

Comments for this post are closed.