Δημόσιο Εργο

Το γραφείο μας ανέλαβε την μελέτη στατικής επάρκειας οθόνης κινηματογράφου του Δήμου Πετρουπόλεως. Πρόκειται για κατασκευή από τσιμεντόλιθους 9,50 μέτρων ύψους, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως ώστε να φέρει με ασφάλεια τυχόν σεισμικά φορτία

Comments for this post are closed.