το νέο λογισμικό για κτίρια απο πέτρα και τοιχοποιία γενικότερα με τον EC6

Το γραφείο μας έγινε κάτοχος του προγράμματος της 3dr pessos υπο την επίβλεψη του κ. Βαδαλούκα. Πρόκειται για πρόγραμμα μελέτης και διαστασιολόγησης κτιρίων από πέτρα και γενικά από τοιχοποιία με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Comments for this post are closed.