ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙ

Μιας κατασκευής με την φιλοσοφία  της προστασίας του ανθρώπου από τα στοιχεία της φύσης , ενός στεγάστρου, με μορφή που μπορεί να ελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει και με κυρίαρχο υλικό το ξύλο.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το  συγκεκριμένο  έργο  αποτελεί  τµήµα  και  εντάσσεται  στη  συνολική  πρόταση  για  την διαμόρφωση   της   Πολιτιστικής   Ακτής   του   Οργανισμού   Λιµένα  Πειραιώς.   Το   έργο   της Πολιτιστικής  Ακτής  έχει  ενταχθεί  στο  Ρυθµιστικό  Σχέδιο  Αθήνας  στον  Τοµέα  Πολιτισµός  και Αττικό  Τοπίο  κι  έχει  χαρακτηρισθεί  ως  πολιτιστικός  πόρος  διεθνούς  εµβέλειας  στα  πλαίσια µητροπολιτικών παρεµβάσεων

  2013-11-27-954

 2013-12-19-1050

Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών και Μελέτη Στατικής Επάρκειας κτιρίου 

σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Πατριάρχου Κωνσταντίνου – Νέα Φιλαδέλφεια