κλιμακα ΠΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ ΕΝΕΡΓ

 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

Αναμένεται νέα τροποποίηση  εντός Μαρτίου 2015:

Πλεονεκτήματα:

  • Νέα εισοδηματική κατηγορία  με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30%του προϋπολογισμού
  • Προκαταβολή ίση με το 40% του Προϋπολογισμού
  • Έως 6ετές Άτοκο Δάνειο με δυνατότητα ολικής ή μερικής αποπληρωμής.
  • Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 15.000€ ανά ιδιοκτησία.
  • Απόσβεση δαπάνης μέχρι και σε τέσσερα χρόνια από το Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης Ενέργειας που θα έχετε λόγω της ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Δυνατότητα Επιλογής Συμβούλου Έργου
  • Κάλυψη Κόστους Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και συμβούλου του έργου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

  1. Από 9-1-2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση (ΠΕΑ) για την αγορά - πώληση και προκειμένου να υπογραφούν οριστικά συμβόλαια , καθώς και στην περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης ενιαίων ακινήτων μεγαλύτερων των 50,00τ.μ. όλων των κατηγοριών χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3661/2010
  2. Από 9-1-2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση (ΠΕΑ) και για την μίσθωση τμημάτων κτιρίων που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες,
  3. Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται επίσης και για την ένταξη μιας κατοικίας στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων κατοίκων "εξοικονομώ του ΥΠΕΚΑ