ΑΔΕΙΕΣ

ADEIA DOMISIS2

Άδειες Δόμησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει  όλες τις μελέτες που απαιτούνται την έκδοση οικοδομικών αδειών στις πολεοδομίες και μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΤΕΕ.

Η άδεια δόμησης απαιτείτε στις περιπτώσεις:

  • Ανέγερσης νέου κτίσματος
  • Προσθήκης , ως επέκταση ή σε ύψος υπάρχουσας νόμιμης κατασκευής
  • Αλλαγή χρήσης για υπάρχων κτίριο
  • Επισκευή ή διαρρύθμιση που επηρεάζει πάνω από το 50% του κελύφους του κτιρίου
  • Κατεδάφιση υπάρχοντος κτιρίου
  • Αναθεώρηση υπάρχουσας άδειας

Στόχος μας η συνέπια και η αξιοπιστία σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο.

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Αδειες μικρής κλίμακας