Είμαστε σε θέση να μελετήσουμε με τα πιο σύγχρονα προγράμματα της αγοράς με βάση τους Ευρωκώδικες κτίρια ιδιωτικά και δημόσια όπως:

KAINOYΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Μελέτες κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Μελέτες μεταλλικών κτιρίων.

στατικές μελέτες φέρουσας τοιχοποιίας.

στατικές μελέτες για ξύλινες στέγες.

 στατικές μελέτες για μεταλλικά υπόστεγα.

στατικές μελέτες για σύμμεικτα κτίρια.

στατικές μελέτες ξύλινων ζευκτών.

στατικές μελέτες για μεταλλικά βαρέως τύπου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑ.ΝΕ.ΠΕ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ec8 MΕΡΟΣ  3

Σύμφωνα με τον Ν4495/17 επιδοτείται η προαιρετική μελέτη στατικής επάρκειας με μείωση του προστίμου κατα 10%. Ζητήστε μας προσφορά για μελέτη στατικής επάρκειας πατώντας εδώ.