Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ87)

    Πράξεις αναλογισμού και τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλων περιοχών.

    Σε συμβόλαια και μεταβιβάσεις ακινήτων (αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές κ.α.) , όπως ο νόμος 4014/11 προβλέπει, εκτός της βεβαίωσης μηχανικού του άρθρο 23, απαιτείται σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος εξαρτημένο στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου και σε περιοχές εντός σχεδίου όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια και το τοπογραφικό που την συνοδεύει.

        - Για την Έκδοση Έγκρισης Δόμησης και την Άδεια Δόμησης, σύμφωνα με τον ν.4030/11, απαιτείται σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος εξαρτημένο στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

        - Αποτύπωση, οριοθέτηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στον κύριο του ακινήτου, που επιθυμεί την φυσική εφαρμογή των ορίων που περιγράφονται στους τίτλους και στα τοπογραφικά διαγράμματα.

        - Εμβαδομετρήσεις και αποτυπώσεις τεχνικών κατασκευών και απόδοση επιφάνειας κάλυψης ανά στάθμη ή και όγκο.

        - Κατατμήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων (οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες) . Για τη διαδικασία κατάτμησης απαιτείται σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ 87, στο οποίο αποτυπώνεται και η βέλτιστη πρόταση κατάτμησης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

        - Χαράξεις Ρυμοτομικών και Οικοδομικών γραμμών . Η εφαρμογή των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών απαιτείται σε κάθε τεχνικό έργο που κατασκευάζεται εντός σχεδίου πόλεως και αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

             - Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων (Δασαρχείο) . Αυτονόητη είναι η καταρχήν σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε (ΕΓΣΑ 87), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δασαρχείου.

        - Κτηματολόγιο. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την ένταξη της ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, διορθωτικές πράξεις, ενστάσεις. Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής. Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτείται για τη διόρθωση λαθών και παραλήψεων σε Πράξεις Εφαρμογής, κατά την ένταξη περιοχών σε Σχέδιο Πόλεως

    Όλα τα Τοπογραφικά διαγράμματα, εντός και εκτός σχεδίου, συντάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και περιλαμβάνουν τα παρακάτω ελάχιστα απαιτητά :

  • Αποτύπωση ορίων ιδιοκτησίας
  • Αποτύπωση χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων
  • Αποτύπωση λεπτομερειών (τοιχία , στηθαία κλπ)
  • Αποτύπωση ορίων ομόρων ιδιοκτησιών
  • Αποτύπωση υφιστάμενης Ρυμοτομικής και Οικοδομικής γραμμής
  • Μελέτη Πολεοδομικών δεδομένων και εφαρμογή τους επί σχεδίου
  • Εξάρτηση στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

Image116

topo_organo