Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων

Πρόκειται για την διαμόρφωση νέων όψεων και εσωτερικών διαρρυθμίσεων παλαιού κτιρίου, όπου στο ισόγειο υπάρχουν καταστήματα και στους δύο ορόφους χώροι γραφείων.