Ανακαίνιση πολυκατοικίας

Ενεργειακή αναβάθμιση με εξωτερική θερμομόνωση, αλλαγή κουφωμάτων και σκίαστρα νότιας όψης.