Κτίριο γραφείων

Προμελέτη εξαώροφου κτιρίου γραφείων με πέντε υπόγεια garage στην οδό Σεβαστουπόλεως.