Μελέτη ανακατασκευής και αλλαγής χρήσης νεοκλασικού κτιρίου

  

πρόκειται για παλαιά οικία στο κεντρικότατο σημείο της Θήβας και μετατροπή της σε μεζεδοπωλείο. Ανεξάρτητο κτίριο 200 μ2