ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή μιας σύγχρονης μονοκατοικίας στο Βασιλικό Χαλκίδος με όλες τις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής, λειτουργικότατη με πλήρη εκμετάλλευση του οικοπέδου