Πρατήριο Άρτου

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ‘Πρατήριο άρτου, Καφές’