4οροφη πολυκατοικία

Η υψομετρική διαφορά του οικοπέδου ,σε συνδυασμό με τους περιορισμούς του ιδεατού στερεού από την οδό Δράκου , δημιούργησαν κάποιες δυσκολίες στην διάρθρωση του κτιρίου.
Τελικά η λύση οδηγήθηκε στην κλιμάκωση του όγκου του κτιρίου , με παράλληλη εκμετάλλευση της θέας που βρίσκεται προς την οδό Κάδμου.
Ο τρίτος και ο τέταρτος όροφος αποτελείται από όροφοδιαμερίσματα με κλιμακωτές βεράντες από τη δυτική πλευρά που έχει και τη θέα.
Έμφαση δόθηκε στην διαφοροποίηση του όγκου , ώστε να σχηματίζονται ανεξάρτητες χρωματικές ενότητες , που αναδεικνύουν περισσότερο την πλαστικότητα του κτιρίου. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο και οι εξώστες με τα συμπαγή στηθαία , τα οποία τονίζουν την κλιμάκωση της δυτικής πλευράς , ενώ προς την πλευρά της οδού Δράκου οι εξώστες είναι μικρότεροι και παίζουν το ρόλο ενοποίησης του όγκου καθ’ ύψος .