ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη για το σχολικό συγκρότημα ‘Εκπαιδευτική Αναγέννηση’ με τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης συνολικής επιφάνειας 3.044,76μ² και δύο υπόγεια σε οικόπεδο 10 στρεμμάτων