Μεγάλη προσφορά στην ταυτότητα του κτιρίου

Η GACE ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ σας προσφέρει τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για μεταβίβαση μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας (συμβολαιογράφους - κτηματολόγια - υποθηκοφυλάκεια, απο 200 ευρώ.