ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 για κάθε κτίριο που μεταβιβάζεται ή ενοικιάζεται πάνω από 50 τ.μ. χρειάζεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο οποίο εμφανίζετε η κατηγορία στην οποία ανήκει ενεργειακά το κτίριο, ανάλογα με τις καταναλώσεις του σε ηλεκτρισμό , πετρέλαιο ή άλλα καύσιμα.

Το πιστοποιητικό αυτό δεν αποτελεί δέσμευση για τον ιδιοκτήτη για την βελτίωση της κατηγορίας του κτιρίου προκειμένου να προβεί στην πώληση ή στην ενοικίασή του.

Στις υπηρεσίες μας υπάγονται και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων που ανάλογα με την χρήση τους και την παλαιότητά τους, μελετώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ώστε να προκύψει η ενεργειακή τους κατάταξη από το Α+ ως το Η.

Σήμερα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ισχύει το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκων» στο οποίο κάποιος μπορεί να επιδοτηθεί έως και 70% προκειμένου να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι ή τον επαγγελματικό του χώρο.

Comments for this post are closed.