Μελέτη Στατικής Επάρκειας σε κτίριο αποκλειστικά οπλισμένου σκυροδέματος

Το γραφείο μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε μελέτη στατικής επάρκειας δυόροφου κτιρίου του 1960 απο οπλισμένο σκυρόδεμα  με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ (κανονισμό επεμβάσεων)

Comments for this post are closed.