Μέτρα για την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου

Παθητικά συστήματα

 • Θερμομόνωση τοίχων – οροφής – δαπέδου
 • Βελτίωση αεροστεγανότητας
 • Κουφώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 • Ενεργειακοί υαλοπίνακες
 • Στοιχεία σκίασης
 • Πράσινα δώματα

Ενεργητικά συστήματα

 • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός
 • Αποδοτικά συστήματα θέρμανσης – ψύξης
 • Θερμικά Ηλιακά
 • Φωτοβολταϊκά
 • Συστήματα αυτοματισμών
 • Οικιακές συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

energeiaki_katanalosi1

Comments for this post are closed.