ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Το γραφείο μας ανέλαβε πρόσφατα την ενεργειακή επιθεώρηση τριών σχολείων του Δήμου Μελισσίων συνολικής επιφάνειας 3.550μ².

Σύντομα θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα με την ολοκλήρωση των εργασιών και την κατηγορία που αναβαθμίστηκαν.